^Back To Top
  
  
  

Main Menu

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

งานวิจัย 

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
               เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 เบื้องต้น
               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนังสือ    "e-book"

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.