^Back To Top
  
  
  

Main Menu

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561    

โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา นำโดยผู้อำนวยการ กาญจนา เกตุเวชช์ คณะครูและนักเรียน  จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

mather1 mather2
mather3 mather9

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร

mather4 mather5

กิจกรรมระบายสีภาพวันแม่ ระดับอนุบาล และประถมศึกษาปีที่1-3

mather6 mather10

กิจกรรมวาดภาพระบายสี เขียนเรียงความเรื่องพระคุณของแม่ และทำบัตรอวยพรวันแม่ ในดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมวาดภาพระบายสี เขียนเรียงความและแต่งกลอนวันแม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

mather7

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน "จับรางวัลเด็กดีมีเงินออม"
เพื่อส่งเสริมการออมสำหรับนักเรียน  และเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนรักการออม

คลิกชมภาพทั้งหมด

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.