โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวอย่างการสร้างเนื้อหาในหมวดหมู่ โครงการกิจกรรม

  • สร้างเนื้อหาโครงการและกิจกรรมเหมือนข่าว/บทความทั่วไป
  • ใส่ชื่อเรื่อง/alias ให้ครบถ้วน
  • เลือกหมวดหมู่เป็น Projects
  • บันทึก

เมื่อเปิดเมนู โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน จะเห็นรายการโครงการต่างๆ ตามลำดับก่อนหลังที่เพิ่มเข้ามา