แผนที่ตั้งของโรงเรียน

แผนที่ตั้งของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนที่ตั้งโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา