^Back To Top
  
  
  
เว็บไซต์ www. thaipat.ac.th นี้จะครบกำหนดการต่ออายุการใช้บริการวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โปรดติดต่อ ผู้ดูแลระบบ 08-1878-3521  ด่วน!

Main Menu

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดาวน์โหลด

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.