^Back To Top
  
  
  

Main Menu

» รายงานการให้บริการประจำปี 2562 

» รายงานการให้บริการประจำปี 2563 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564 --ดาวน์โหลด--

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.